Working Hours Monday - Friday 08:00-16:00
Toll Free 1800.899.900
26-27 Nisan, 2024
Kütahya İnovatif Tıp
ve Yapay Zeka Kongresi 2024
Kütahya 1.Veri Bilimi Günleri
Nisan 26-27
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi,Hekim Sinan Konferans Salonu

welcome

Hoşgeldiniz!

İnovatif Tıp Teknolojileri ve Yapay Zeka Kongresi'ne hoş geldiniz! Sağlık sektörünün geleceğini şekillendiren teknolojileri ve yapay zeka alanındaki yenilikleri keşfetmeye hazır mısınız? Sizlerle birlikte, sağlık hizmetlerindeki dönüşümü tartışacak ve geleceği birlikte inşa edeceğiz. Kongremizde keyifli ve verimli bir etkinlik geçirmenizi diler, katılımınızdan dolayı teşekkür ederiz.


Sağlıkla kalın,
Yapay Zeka ve Tıp Kongresi Organizasyon Ekibi

Fotoğraf: Aycan ACET

welcome

Değerli Katılımcılar,


Kütahya'nın tarihi dokusunda ve misafirperverliğinde kucak açtığı kongremize hoş 
geldiniz!  
Maceracı ve keşif ruhuna sahip Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde hayranlıkla 
bahsettiği çini ve seramiğin merkezi bu güzel topraklar, yıllar içinde pek çok 
medeniyetin izlerini taşımıştır. Bugün ise, ilk borsanın kurulduğu, dünyanın ayakta 
kalan birkaç güneş tapınağından birinin bulunduğu Frig vadisi, Aizonai gibi tarihin 
derinliklerinden gelen bir mirasla modern yaşamın iç içe geçtiği bir şehir olarak 
huzurlu bir ortam sunmaktadır.  
Sağlıkta yapay zeka, günümüzde giderek artan bir öneme sahiptir. Yapay zeka, 
büyük veri analizi, makine öğrenimi ve derin öğrenme gibi teknolojileri kullanarak, 
sağlık sektöründe çeşitli alanlarda önemli katkılar sağlamaktadır. Örneğin, teşhis ve 
tedavi süreçlerinde yapay zeka tabanlı sistemler, hastalıkların erken teşhis 
edilmesine ve daha etkili tedavi planlarının oluşturulmasına yardımcı olmaktadır. 
Bunun yanı sıra, sağlık kayıtlarının yönetimi, hasta izleme ve hastane operasyonları 
gibi alanlarda da yapay zeka uygulamaları büyük kolaylıklar sağlamaktadır.  
Yapay zeka, sağlık sektöründe verimliliği artırırken aynı zamanda hasta odaklı 
hizmet sunma yeteneğini de güçlendirmektedir. Örneğin, yapay zeka destekli hasta 
bakım sistemleri, hastaların bireysel ihtiyaçlarına daha hassas bir şekilde yanıt 
verebilmekte ve tedavi süreçlerini kişiselleştirebilmektedir. Bu da hasta 
memnuniyetini artırırken, sağlık hizmetlerinin kalitesini ve etkinliğini 
iyileştirmektedir. Sonuç olarak, sağlıkta yapay zeka, hem sağlık profesyonellerinin 
hem de hastaların yaşamlarını kolaylaştırıcı ve iyileştirici bir rol oynamaktadır.  
Kongremizde, tıp ve teknoloji dünyasının keşiflerine, Evliya Çelebi'nin izinde, yeni 
ufuklara doğru yol almak için birlikte adım atacağız.  
Değerli katılımcılar, kongremizde sağlık teknolojileri alanındaki yeniliklere birlikte 
tanıklık edeceğiz. Bir araya gelerek, bilgi ve deneyimlerimizi paylaşacak, yeni 
işbirlikleri kuracak ve geleceğin sağlık hizmetlerine yön verecek adımlar atacağız.  
Hepinize katılımlarınız için teşekkür eder, keyifli ve verimli bir kongre geçirmenizi 
dilerim.  
Saygılarımla,  
Kongre Başkanı  
Dr Can Özlü

welcome

Son Teslim Tarihi

Abstract gönderim son tarihi: 20 Nisan 2024 dür

Tam metin gönderim son tarihi : 20 Nisan 2024 dür

Video içeriği hazır sözel bildirilerin son gönderimi: 20 Nisan 2024 dür

Kongre Tarihi: 26-27 Nisan 2024 tarihidir.

Yazar için

İnovatif Tıp ve Yapay Zeka Kongresi (Innomed 2024), Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) ve Akademik Teşvik Kriterlerini karşılamaktadır. Bu konferansta ortaya konan araştırma katkıları, birçok yolla kapsamlı görünürlük ve akademik tanınırlıktan yararlanacaktır:
Konferans Bildirileri: Sunum için kabul edilen her bildiri resmi konferans bildiri kitabına dahil edilecektir. Bu sayede konferans katılımcıları için kapsamlı bir erişim sağlanacak, bilimsel söylem ve eleştiri mümkün olacaktır.
Uzmanlaşmış Akademik Dergiler: Bildirilerin seçkin bir alt kümesi, seçkin akademik dergilerde yayınlanmak üzere ayrılacaktır. Bu tanıma, akademik mükemmeliyetin titiz standartlarına, dergilerle güncel ilgiye ve belirli temalar veya konu alanlarıyla uyuma bağlı olacaktır. Yazarları, araştırma bulgularını aydınlatmak, yeni fikirleri yaymak ve kendi disiplinleri içinde bilginin ilerlemesini teşvik etmek için bu elverişli fırsattan yararlanmaya teşvik ediyoruz. Gönderilerinizi heyecanla bekliyoruz. Herhangi bir sorunuz veya daha fazla açıklama için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Yazım Kuralları

Gönderim İçin Kılavuzlar İnovatif Tıp ve Yapay Zeka Kongresi (Innomed 2024), İngilizce veya türkçe olarak özet veya tam metin makale gönderimlerini kabul etmektedir. Araştırmacılar, bir özet veya tam bir makale gönderme seçeneğine sahiptir. Tüm gönderiler (özetler veya tam metinler olsun) kör inceleme sürecine tabi tutulacaktır. Her gönderi, en az iki bağımsız hakem tarafından değerlendirilecektir. Araştırmacılar, çalışmalarını göndermek için Konferans Yönetim Aracı (CMT) sistemini kullanmak zorundadır.

İntihal Politikası

Konferansa yapılan gönderiler, intihal programı kullanarak bir telif hakkı kontrolünden geçirilecektir. Kabul edilebilir benzerlik endeksi, referanslar hariç olmak üzere %25'i aşmamalıdır.

Şablonlar ve Formlar

Yazarların gönderileri için sağlanan şablonları ve telif hakkı formlarını kullanmaları beklenmektedir. Başvuru sürecinin bir parçası olarak, yazarların imzalı Telif Hakkı Devir Formunu ve İntihal Kontrolü raporunu ek belgeler olarak yüklemeleri gerekmektedir. Gönderiler Word formatında sunulmalıdır; buna uyulmaması, makalenin otomatik olarak reddedilmesine neden olacaktır.

Yazım şablonu indir Yazım Kuralları indir

BİLDİRİ ÖZETİ HAZIRLAMA KURALLARI

Kongre dili Türkçe ve İngilizce’dir. Özetin tamamı 400 kelimeyi (başlık adı, yazar adı soyadı, kurum bilgileri ve anahtar kelimeler hariç) geçmemelidir. Bildiri özetleri Türkçe veya İngilizce özet şeklinde sisteme yüklenmelidir. Bildiri özetleri, Times New Roman yazı tipinde, 1.5 satır aralığında ve 12 punto büyüklüğünde hazırlanmalıdır. Bildiri özet başlığı konu içeriğini yansıtmalı, kısa olmalı ve kısaltma içermemelidir. Başlık her kelimenin ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Başlıklarda “ve” gibi edatlar küçük yazılmalıdır. Yazar isimlerinde akademik ünvan kullanılmamalıdır. İsimler sadece ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Yazarların çalıştıkları kurumların isim ve adresleri (üniversite adı, fakültesi/bölümü, ili ve ülkesi) mutlaka belirtilmelidir. Bildiri özeti, içerik ve kapsam açısından anlaşılır olmalıdır. Özet içinde kısaltma kullanılması gerektiğinde, kısaltma ilk geçtiği yerde parantez içinde belirtilmelidir. Bildiriler orijinal araştırma (gözlemsel, deneysel, metodolojik araştırmalar, meta-analiz ve sistematik inceleme çalışmaları), olgu sunumu ve derleme şeklinde gönderilebilir. Orijinal araştırma bildiri özetleri; “Giriş ve Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç”; bölümlerini içerecek şekilde yapılandırılmalıdır. Olgu sunumu bildiri özetleri; “Giriş ve Amaç, Olgu(lar), Sonuç”; bölümlerini içerecek şekilde yapılandırılmalıdır. Derleme bildiri özetleri; derlemenin amacını içerek şekilde düz metin olarak yapılandırılmalıdır. Anahtar kelimeler en az 3, en fazla 5 kelimeden oluşmalıdır. Kelimeler arasına “;” (noktalı virgül) konulmalı, sadece ilk anahtar kelimenin ilk harfi büyük olmalı ve alfabetik sırayla yazılmalıdır

BİLDİRİLERİN DEĞERLENDİRME SÜRECİ BASILMASI

Kongrede, Tıp ve Sağlık  Bilimlerinin alt dallarında SÖZLÜ ve POSTER sunumlar yapılabilecektir. Tüm sunumlar online olarak 27 Nisan Cumartesi günü saat 13.30’da moderatör eşliğinde yapılacaktır. Kongrede sözlü sunum olarak kabul edilen ve sunulan tüm bildiriler, “1. İnovatif Tıp Teknolojileri ve Yapay Zeka Kongresi Özet Bildiri Kitabı”nda elektronik olarak yayınlanacaktır. Kongreye Tıp bilimleri, Mühendislik, Sağlık bilimleri, Ebelik, Hemşirelik alanlarından katılım sağlanabilir. Bildirilerin son gönderim tarihi 20 Nisan 2024 olup bu tarihten sonra gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır. Özet bildirilerini sisteme yükleyen katılımcıların gönderdiği bildirilerinin  değerlendirme süreci bittikten sonra yayınlanmaya uygun görülenler arasında bildirilerini akademik teşvik kriterlerinde kullanmak isteyen katılımcıların bildirilerini tam metin olarak göndermeleri gerekmektedir. Bildirilerini akademik teşvik kriterlerinde kullanmak istemeyen katılımcıların tam metin gönderme zorunluluğu yoktur.

Kongreye gönderilen bildirilerle ilgili tüm sorumluluk (araştırma makaleleri için etik onay alınması, kaynakların doğru yazımı, dil bilgisi kurallarına uyulması vb…) yazara(lara) aittir. Tüm katılımcılar sözlü ve/veya poster bildirilerini online olarak sunmaları gerekmektedir. Sunumu yapılmayan bildiriler “Tam Metin ve Özet Bildiri Kitabı” nda yer almayacaktır. Kongre sonunda ISBN numaralı Kongre Özet Kitabı (Abstract Book) yayınlanacaktır

okuyucular için

Okuyucu için

Okuyucuları bu dergi için yayın bildirim hizmetine abone olmaya davet ediyoruz. Konferansın ana sayfasının üst kısmında yer alan 'Kayıt Ol' bağlantısını kullanarak kayıt olabilirsiniz. Bu kayıt sayesinde okuyucular, her yeni konferans dergisi yayınlandığında İçindekiler Tablosunu içeren bir e-posta alacaklardır. Bu abonelik aynı zamanda konferansın belirli bir destek veya okuyucu kitlesine sahip olduğunu göstermesini de sağlar. Lütfen derginin, abonelerin isim ve e-posta adresleri de dahil olmak üzere kişisel bilgilerinin başka faaliyetler için yeniden kullanılmayacağını garanti eden Gizlilik Bildirimi'ne bakın.

konaklama

Fiyat / Konaklama

Tıp - Mühendislik oturumları 26-27 Nisan 2024 tarihinde KSBÜ Merkez Kampüsü Tıp Fakültesinde belirtilen toplantı salonu ve dersliklerinde yapılacaktır. Tıp - Mühendislik oturumu için katılım ücreti 250 TL’dir.
Poster ve bildiri gönderecek olan katılımcılar için poster ve bildiri başına en az bir yazar tarafından yatırılması gereken ücret öğrenciler için 250 TL diğer katılımcılar için 750 TL’ dir.
Ebelik - Hemşirelik oturumu 26 Nisan 2024 tarihinde KSBÜ Germiyan kampüsünde belirtilen saat ve salonda yapılacaktır. Hemşirelik - Ebelik oturumları için katılım ücreti 100 TL’dir. Konaklama ücretleri katılım ücretlerine dahil değildir


Aşağıdaki konaklama seçeneklerine ulaşarak rezervasyon yaptırabilirsiniz, detaylı bilgi alabilirsiniz.

Konaklama fiyatları, kongre kayıt fiyatlarına dahil değildir.

Herhangi bir sorun yaşamanız durumunda ekibimizle iletişime geçebilirsiniz: 0533 659 22 42

Merkez Bölgesi Otelleri

Çinili Otel: 0274 404 01 22

Çinili Otel Plus: 0274 666 06 70

Kütahya Garden Otel: 0532 155 32 14

Benli Otel: 0542 266 55 76

Gül Palas Otel: 0274 216 23 25

Erbaylar Otel: 0274 223 69 60

Qtahya Otel: 0274 226 20 10

Hilton Otel: 444 9 879

Harlek Termal Otel: 0274 245 21 00

Yoncalı Bölgesi Otelleri

Gülümser Hatun Termal Otel: 444 3 16

Yoncalı Termal Otel: 0850 333 3 333

Kütahya

Kütahya

Kurullar

Kurullar

Güncelleniyor

Onursal Başkan
Prof Dr Ahmet TEKİN Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü

Kongre Başkanı
Dr Öğretim Üyesi Can ÖZLÜ

Kongre Başkan Yardımcıları
Dr.Öğr.Üyesi Sema ÜSTÜNDAĞ 
Dr.Öğr.Üyesi Gamze ÜNVER 
Dr Öğretim Üyesi Aycan ACET
Dr Öğretim Üyesi Nilüfer KÖYLÜOĞLU
Dr Öğretim Üyesi Ahmet GÜVEN
Dr Öğretim Üyesi Ayşegül DURMAZ


Düzenleme Kurulu
Prof Dr Emel KOÇAK
Prof Dr Hasan Emre AYDIN
Prof Dr Orhan ÖZATİK
Prof Dr Sezgin SEREN
Prof Dr Hamdi Melih SAROĞLU
Prof Dr Faik YAYLAK
Prof Dr Yılmaz KAYA
Prof Dr Öznur AK
Prof Dr Yasemin TAŞÇI
Prof.Dr. Sultan GÜÇLÜ
Doç.Dr. Fatma BAŞAR
Doç.Dr.Çiğdem ÖKTEN
Dr. Öğr.Üyesi Ayşegül SAVCI
Dr. Öğr.Üyesi Kevser KARACABAY
Dr. Öğr.Üyesi Betül YAVUZ
Dr. Öğr.Üyesi Nigâr ÇELİK
Doç Dr Mehmet Fatih EKİCİ
Dr Öğretim Üyesi Can ÖZLÜ
Dr Öğretim Üyesi Mustafa ERSOY
Doç. Dr. Nihal Yurteri
Doç Dr. Yasemin ÖZATİK
Doç Dr Aysun ÖZLÜ
Dr Öğretim Üyesi Nilüfer KÖYLUOĞLU
Dr Öğretim Üyesi Aycan ACET
Dr Öğretim Üyesi Ahmet GÜVEN
Dr Öğretim Üyesi Gamze ÜNVER
Dr Öğretim Üyesi Sema ÜSTÜNDAĞ
Dr. Öğretim Üyesi Ayşegül DURMAZ
Dr Öğretim Üyesi Elif Tuğçe ÇİTİL
Uz Dr Cumali YALÇIN
Doç Dr Semra ULUSOY 
Dr Öğretim Üyesi Ulya KESKİN
Dr Öğretim Üyesi Emre GÜNGÖR
Doç.Dr. Fatma BAŞAR
Doç.Dr.Çiğdem ÖKTEN
Dr. Öğr.Üyesi Ayşegül SAVCI 
Dr. Öğr.Üyesi Kevser KARACABAY 
Dr. Öğr.Üyesi Betül YAVUZ 
Dr. Öğr.Üyesi Nigâr ÇELİK
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül UNUTKAN
Dr. Öğr. Üyesi Hülya TOSUN
Dr. Öğr. Üyesi. Feyza AKTAŞ REYHAN
Dr. Öğr. Üyesi Ayfer ESER

 

Bilim Kurulu (Güncellenmektedir)
Dr Öğretim Üyesi Aycan ACET
Dr Öğretim Üyesi Ahmet GÜVEN
Dr. Öğretim Üyesi Ayşegül DURMAZ
Dr Öğretim Üyesi Elif Tuğçe ÇİTİL
Doç Dr Aysun ÖZLÜ
Doç Dr Yılmaz Kaya
Doç.Dr. Fatma BAŞAR
Doç.Dr. Çiğdem ÖKTEN
Dr. Öğr.Üyesi Ayşegül SAVCI 
Dr. Öğr.Üyesi Kevser KARACABAY 
Dr. Öğr.Üyesi Betül YAVUZ 
Dr. Öğr.Üyesi Nigâr ÇELİK
Doç Dr. Nagyne Habil Hajnal Eva
Assistant Prof Gaye Ediboglu Bartos
Dr Türkay KART
Prof.Dr.Alpaslan Duysak
Dr Pervane Rustemova
Dr Günel Qemberova
Dr fahad umer


Kongre Sekreteryası
Öğr.Gör.Dr. Necibe DAĞCAN 
Öğr.Gör. Burcu NAL 
Arş. Gör. Feride ÇEVİK

ÖĞRENCİ DÜZENLEME KURULU:

KONGRE BAŞKANLARI

Duygu YILMAZ

Serasu ÇAMKAYA

Elif KAPLAN

 

GENEL SEKRETERYA

Seçil ALTUNBAŞ

Elif YILDIZ

Enes KAY

 

İLETİŞİM EKİBİ

Zeynep İrem ALTAŞ

Cennet Şevval DEMİR

Seçil ALTUNBAŞ

Enes KAY

 

BASIN YAYIN EKİBİ

Serasu ÇAMKAYA

Kürşat BEDİR

Ahmet Übeyde MUTLU

Muharrem Eren DENİZ

Umut Yusuf ÇINAR

Tuba ÖZMARKUPÇU

Eda MERAL

Dilara KALKAN

 

BİLİMSEL PROGRAM EKİBİ

Elif KAPLAN

Serasu ÇAMKAYA

Duygu YILMAZ

Furkan CAN

Kürşat BEDİR

Enes KAY

Rüveyda DEMİRCİ

Seçil ALTUNBAŞ

Tuba ÖZMARKUPÇU

Zeynep İrem ALTAŞ

Elif YILDIZ

Şeyma ŞAHİN

Seren KURU

Esra AKGÖL

Aslı KARAOĞLU

Ahmet Übeyde MUTLU

Muharrem Eren DENİZ

Nur ALHERAKİ

Eda MERAL

Kardelen CAN

Alperen TAŞ

Eslem ALTIN

 

SOSYAL PROGRAM EKİBİ

Elif YILDIZ

Enes KAY

Rüveyda DEMİRCİ

Seçil ALTUNBAŞ

Tuba ÖZMARKUPÇU

Zeynep İrem ALTAŞ

 

 MALİ EKİP

Alperen TAŞ

Eda MERAL

Kardelen CAN

Ceyda ALÇİN

Ayşe YILDIZOĞLU

Ramazan Yıldırım KARAMAN

Taha Melih KARAMAN

Ezgi DÜLGER

Barış GÜLEÇ

Aysu KILINÇ

Süha Emre İNAL

Abdurrahman ERGEZER

Melike ACAR

Beytullah ATASOY

Sena KALKAN

register

İletişim

Serasu Çamkaya
Phone: +90 553 170 50 40
Mail: serasucmky@gmail.com
Linkedln: https://www.linkedin.com/in/serasucmky/
Duygu Yılmaz
Phone: +90 539 914 24 21
Mail: ylmzduygu30@gmail.com
Linkedln: https://www.linkedin.com/in/duyguyılmaz-40650b2b4
Elif Kaplan
Phone: +90 543 738 07 01
Mail: elif.kaplnn2672@gmail.com
Linkedln: https://www.linkedin.com/in/elif-kaplan67ba372b9?
utm_source=share&utm_campaign=share_via&utm
_content=profile&utm_medium=ios_app

konaklama

Sık Sorulan Sorular

SIKÇA SORULAN SORULAR

 

1) Kongre katılım paketlerinin ücretleri nedir?

Kayıt ücretleri Tıp ve mühendislik oturumları için 250TL, Ebelik ve Hemşirelik oturumları için 100 TL ve Sözel bildiriler için 750 TL’dir . Kayıt Ücretine; Bilimsel Program (Bilimsel Oturumlar), Sosyal program (konser, açık hava sineması), Yaka Kartı, Katılım Sertifikası, Öğle Yemeği, Ara ikramları dahildir.

 

2) Aktif katılımcı ve pasif katılımcı arasındaki fark nedir?

Aktif katılımcı kongreye bildirilerini yollamış ve bilimsel heyetten onay almış, kendilerine ayrılan süre içerisinde bildirilerini sunacak katılımcılardır. Aktif katılımcılar için jüri oylaması sonucu ödül uygulaması bulunmaktadır. Bildiri sunmayacak katılımcılar ise pasif katılımcı olarak adlandırılmaktadır.

 

3) Kongreye katılmaktan vazgeçtim, bu durumda ücret iadesi yapıyor musunuz?

Vazgeçilen durumlarda ücret iadesi yapılmayacaktır.

 

4) Kongre alanına ne şekilde ulaşım sağlayabilirim? Kütahya’da ulaşım imkanları nelerdir?

Tıp ve mühendislik oturumları için kongre alanına (Evliya Çelebi yerleşkesi) otogardan 7A; çarşıdan 7, 7A, 7B, A1 numaralı otobüsler ile ulaşım sağlayabilirsiniz.

Ebelik ve Hemşirelik oturumları için kongre alanına ( KSBÜ Germiyan kampüsü) otogardan önce 7A ile merkeze ve sonrasında da A1 numaralı otobüsler ile ulaşım sağlayabilirsiniz.

 

5) Kongre konaklama imkanları nelerdir?

Konaklamak ile ilgili bilgilendirmeye “KONAKLAMA” sekmemizden ulaşabilirsiniz.

  

6) Kampüs olanakları nelerdir? (Yemek,gezi vs.)

Kampüsümüzde (Evliya çelebi yerleşkesinde) biri büyük biri küçük olmak üzere 2 tane göl bulunmaktadır. Göl ve çevresindeki yeşil alanlarda yürüyüş yapabilir, keyifli vakit geçirebilirsiniz. Gölün yakınında bulunan Bedesten’den yiyecek ve çeşitli ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.  Yemek içinse yine göl çevresindeki “Saklı Göl Restorant” ve “İgloo Restorant’ı” tercih edebilirsiniz.

 

7) Kütahya’da gezip görülecek mekanlar nelerdir?

Kütahya Kalesi’nde bulunan Döner Gazino’da ve Kütahya Kalesinin altında bulunan Hisaraltı Çay Bahçesinde manzara eşliğinde yemek yiyebilir veya çayınızı yudumlayabilirsiniz. Hem ulaşım kolay olsun hem de masrafsız bir aktivite olsun derseniz Sevgi Yolu’na uğrayabilir, Tarihi Samanpazarında ve Germiyan sokaklarında dolaşabilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte vakit geçirmek isterseniz daha çok öğrencilerin bulunduğu Kafeler Sokağına uğrayabilirsiniz.  Kütahya’nın eşsiz sanat eserlerinden sevdiklerinize küçük hediyeler almak isterseniz Sera Avm’nin karşısındaki Çiniciler Çarşısına uğrayabilirsiniz. 

  

8) Bildiri hazırlama koşulları nelerdir?

Bildiri gönderi sekmesinden bildiri şartlarını okuyabilirsiniz.


 

9) Kayıt ücretine neler dahil?

Kayıt Ücretine;

Bilimsel Program (Bilimsel Oturumlar),

Sosyal program ( Konser ve açık hava sineması)

Yaka Kartı,

Kongre Çantası,

Katılım Sertifikası,

Öğle Yemeği,

Ara ikramları, dahildir.

 

10) Kongrede katılım sertifikası verilecek mi?

Evet,kongremize katılan katılımcılarımıza sertifika verilecektir.

 

11) Kongre boyunca kahvaltı ve öğle yemeği verilecek mi?

Kayıt ücretine 26 Nisan ve 27 Nisan günlerinde olmak üzere 2 öğle yemeği dahildir. Kahvaltı servisimiz yoktur.

  

12)Kongreye kaç adet bildiri ile katılabilirim ve bunların dağılımda bir kural var mı?

Bir katılımcının toplam 1 adet bildiri sunma hakkı vardır. Bu bildirilerin sözlü ya da poster olmasında katılımcının talebi göz önünde bulundurulmakta ve hakemlerden gelen kararla son hali belirlenmektedir.

 

100

Topics

30

Speakers

© Copyright 2024 develop by KSBU Bilgi İşlem the template Exhibiz - Event Conference Website Template by Designesia

Information